Телеграм канал 'InTax.news'

InTax.news


249 подписчиков
125 просмотров на пост

Тільки актуальна інформація у сфері трансфертного ціноутворення, ЗЕД та міжнародного оподаткування

@Tax_777

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 243'438 каналов
  • Доступ к 104'368'328 рекламных постов
  • Поиск по 410'464'164 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 32 поста

‼️Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати правила міжнародного договору України, зокрема, щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року (п. 103.8 ст. 103 Податкового кодексу України).

Таким чином, у разі наявності у платника податку довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік), платник податку може скористатися умовами міжнародного договору при виплаті доходу нерезиденту у звітному (податковому) періоді на підставі такої довідки, з подальшим отриманням від такого нерезидента довідки за відповідний звітний період після закінчення звітного (податкового) року.

https://kh.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/471350.html
🗨️В ДПС відбулася телефонна «гаряча лінія» щодо актуальних питань з трансфертного ціноутворення.

Основні тезиси:

🔸У разі коли перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» завершено (складено акт або довідку) у поточному календарному році, контролюючий орган за наявності визначених Кодексом відповідних підстав для проведення перевірок, має право розпочати перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» щодо інших контрольованих операцій (крім випадків, зазначених у пп.78.1.5, 78.1.12 п. 78.1 ст. 78 Кодексу) з першого робочого дня наступного календарного року.

🔸Всі платники податків, які здійснюють контрольовані операції, зобов’язані подавати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

🔸Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній будуть затверджені Міністерством фінансів України. Перше повідомлення подаються до 01 жовтня 2021 року за 2020 звітний рік.

🔸Глобальна документація з трансфертного ціноутворення – це певна система документів або один документ, який складається у вільній формі та зобов’язаний мати в собі такі дані:

🔹інформацію про організацію та систему міжнародної групи компаній, вказуючи осіб, що перебувають у складі цієї групи;

🔹детальний опис діяльності групи, що має вказувати на головні фактори, що регулюють фінансові результати;

🔹ланцюги закупівлі та постачання та утворення прибутку;

🔹договори та угоди, які направлені на отримання певних послуг або робіт;

🔹короткий аналіз діяльності членів групи;

🔹інформація про угоди, які стосуються процесу реструктуризації групи;

🔹нематеріальні активи, що залучаються у діяльність міжнародної групи компаній;

🔹документацію щодо фінансової та бухгалтерської діяльності міжнародної групи компаній;

🔹консолідований фінансовий звіт групи за пройдений рік, проте якщо такий відсутній, то надається інша звітність, яка була сформована з іншою метою;

🔹інформація про укладені односторонні договори, які спрямовані на завчасне визначення ціноутворення.

🔸Глобальну документацію має подавати саме платник податків, який є учасником міжнародної групи компаній. Проте є обов’язкова умова, яка полягає в тому, що загальний консолідований дохід цієї групи, що визначений відповідно до вимог та стандартів бухгалтерського обліку та який використовується материнською компанією, має відповідати або бути більшим за розмір, який становить 50 мільйонів євро.

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/476349.html
Web-страница:
Відбулася телефонна «гаряча лінія» щодо актуальних питань з трансфертного ціноутворення
Телефонна «гаряча лінія» щодо актуальних питань з трансфертного ціноутворення
📝Наказом Міністерства фінансів України N 266 14.05.2021 року затверджена Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення, розміщена на вебпорталі Мінфіну 25.05.2021 р. (далі - УПК N 266).

🔸Щодо УПК N 266

Вказаною узагальнюючою податковою консультацією (копія додається) надаються роз’яснення з наступних питань:

🔹застосування у період з 23.05.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) змін щодо встановлення відповідності умов КО з сировинними товарами принципу "витягнутої руки" (пп. 39.3.3.4 - 39.3.3.8 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу);

🔹застосування у період з 23.05.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) змін щодо встановлення відповідності умов КО з товарами, що мають біржове котирування, принципу "витягнутої руки" у зв’язку із виключенням пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу;

🔹визначення операції для цілей ТЦ контрольованими відповідно до пп. "е" пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу;

🔹права платника податків подати нове повідомлення про укладення договору (контракту) на здійснення операцій із сировинними товарами, з урахуванням змін однієї або декількох суттєвих умов, внесених додатковою угодою (абзаци перший та третій пп. 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу);

🔹права платника податків при укладанні з нерезидентом рамкового (генерального) договору (контракту) на постачання сировинних товарів протягом року користуватися особливостями механізму подання повідомлення про укладення договору (контракту) на здійснення операцій із сировинними товарами відповідно до пп. 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу;

🔹звільнення платника податку на прибуток підприємств, який проводить операції із нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, від обов’язку збільшувати фінансовий результат звітного року в порядку, визначеному пп. 140.5.4 та 140.5.5-1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, у випадку надання документу, який підтверджує сплату податку на прибуток (корпоративного податку);

🔹щодо дії вимог пп. 140.5.4 та 140.5.5-1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу відносно операцій з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо такі операції здійснює комісіонер - резидент на виконання договору комісії з комітентом - резидентом;

🔹щодо складення платником податків підтвердження того, що його операція з нерезидентом не є контрольованою та сума витрат (доходів) є за ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту (пп. 140.5.4, 140.5.5-1 та 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

🔹щодо розміру здійснення коригування фінансового результату до оподаткування, якщо платник податку скористався своїм правом не здійснювати коригування, передбачені пп. 140.5.4, 140.5.5-1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, посилаючись на наявність підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але виявилось що ціна, вказана в такому підтверджені, не відповідає принципу "витягнутої руки" (або така розбіжність виявлена за результатами перевірки контролюючого органу).

https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/dpsu/17102-13618n-21.html
📝Державна податкова служба України доводить до відома, що:

11.06.2021 р. в "Офіційному віснику" N 44 опублікований та набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2021 р. N 158 "Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2021 р. за N 707/36329 (далі - наказ N 158, Порядок проведення моніторингу та Порядок опитування відповідно);

🔸Щодо наказу N 158

У зв’язку із змінами, внесеними, в першу чергу, Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466), Наказ N 158 оновлює та доповнює складові проведення моніторингу контрольованих операцій (далі - КО), проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення (далі - ТЦ) відповідно до оновлених норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і, зокрема, враховує такі суттєві зміни та доповнення:

🔹можливість у подальшому відпрацьовувати в ході моніторингу КО трирівневу документацію з ТЦ та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - МГК), здійснення їх первинного аналізу (пп. 39.4.6 - 39.4.15 та пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу);

🔹акцентування окремої уваги виявленню ризиків відсутності розумної економічної причини (ділової мети) в КО платника податків (пп. 14.1.231 ст. 14, пп. 39.2.2.12 пп. 39.2.2 п. 39.2, пп. 39.4.6, пп. 39.5.4.1 ст. 39 та пп. 140.5.2-1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу; абз. четвертий п. 2 Розділу I, абз. третій п. 2, абз. четвертий п. 3 та п. 6 Розділу IV Порядку проведення моніторингу);

🔹акцентування уваги до КО з сировинними товарами (у разі наявності таких у платника податків) та дотримання в таких операціях принципу "витягнутої руки" (пп. 39.3.3.4 - 39.3.3.8 ст. 39 Кодексу та другий абз. п. 1 Розділу ІІ Порядку проведення моніторингу);

🔹розширення переліку показників (відомостей), які досліджуються при здійсненні аналізу звітів про КО та доповнення положеннями про дослідження відомостей повідомлень про участь у МГК (п. 3 Розділу III Порядку проведення моніторингу);

🔹закріплення положення щодо дати виявлення контролюючим органом фактів проведення платником податків КО, звіт про які не подано, якою є дата складання акта документальної перевірки (пп. 39.5.1.2 пп. 39.5.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу та п. 2 Розділу ІІІ Порядку проведення моніторингу);

🔹доповнення новим розділом щодо аналізу звітів у розрізі країн МГК (Розділ V Порядку проведення моніторингу);

🔹необхідність відпрацювання в ході моніторингу КО випадків проведення не тільки самостійного, але й пропорційного коригування (за наявності), яке здійснюється на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування (пп. 39.5.5.2 - 39.5.5.3 пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Кодексу та п. 3 Розділу ІІ Порядку проведення моніторингу) тощо.

https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/dpsu/17102-13618n-21.html
⁉️Чи буде нерезидент, який зареєструвався платником податку на прибуток підприємств, правонаступником свого постійного представництва (як окремого платника податку) в частині податкових активів і зобов’язань, що виникли в податкових періодах, які передують періоду такої реєстрації нерезидента, та починаючи з якого періоду нерезидент повинен подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, якщо реєстрація його як платника податку на прибуток та зняття з реєстрації постійного представництва відбулися в різних періодах?

Нерезидент, який був поставлений на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва є правонаступником щодо всіх податкових активів і зобов’язань такого постійного представництва, в тому числі тих, які виникли в податкових періодах, у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

Такий нерезидент з моменту постановки на облік в якості платника податку на прибуток підприємств за місцезнаходженням свого постійного представництва несе відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств цього постійного представництва, в тому числі за періоди, у яких на обліку в якості платника податку перебувало постійне представництво.

Що стосується періоду, починаючи з якого нерезидент повинен подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, то це потрібно робити починаючи з періоду, в якому відбулась реєстрація нерезидента платником податку на прибуток підприємств.

Наприклад, нерезидента взято на облік в якості платника податку на прибуток підприємств у І кварталі 2021 року, а постійне представництво подавало квартальну звітність за попередні податкові (звітні) періоди 2020 року. В цьому випадку нерезидент вперше подає Декларацію складену за результатами своєї діяльності через постійне представництво за звітний період – І квартал 2021 року.

При цьому, постійне представництво починаючи з цього звітного періоду припиняє подання Декларації.

Якщо ж постійне представництво застосовувало річний податковий (звітний) період і критерії його застосування не змінювалися, то такий нерезидент подає Декларацію за 2021 рік.

Підкатегорія ЗІР 102.16
☑️ДПС України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання ТЦУ повідомляє.

🔸Загальні положення

19.03.2021 р. набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. N 841 (далі - наказ N 841) "Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", яким було внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року N 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції" (далі - Звіт та Порядок).

Наказ N 841 виданий згідно з пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон N 466).

🔸Зміни у Звіті та у додатках до Звіту:

У формі Звіту таблицю "Загальні відомості про контрольовані операції" доповнено новою графою 4 "Цифровий код країни", де зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента - сторони контрольованої операції.

У новій редакції таблицю додатку до звіту "Відомості про КО" доповнено стовпцем "Джерело(а) інформації використане(ні) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"", який складається з графи 26 "Код(и) типу джерела" та графи 27 "Назва(и) джерела (джерел) інформації".

Інформація про пов’язаність осіб доповнена кодом пов’язаності "523", де зазначається ознака пов’язаності відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції.

🔸Зміни у Порядку та у додатках до Порядку:

🔹назва країни, в якій зареєстрована особа" заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони "Крим", у рядку зазначається "ВЕЗ "Крим". У разі здійснення контрольованої операції з контрагентом, який є утворенням без статусу юридичної особи, зазначається назва країни фактичного місцезнаходження такого утворення;

🔹"Цифровий код країни" заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32;

🔹у разі заповнення рядка "Код(и) ознак(и) пов’язаності особи" разом з додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512 - 515 та 517 - 518, 524);

🔹при розкритті інформації за кодом пов’язаності "523" зазначається ознака пов'язаності відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції".

🔹Порядок складання Звіту про контрольовані операції доповнено додатком 8 "Коди джерел інформації", яким визначаються коди та типи джерел інформації.
👇
https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/dpsu/17100-13408n-21.html
‼️Верховна Рада ратифікувала Протокол між Україною і Королівством Нідерландів про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Основні положення Протоколу передбачають:

🔸оподаткування дивідендів за ставкою 5% ‒ якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка безпосередньо володіє щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди (виключено положення щодо оподаткування дивідендів за ставкою 0%), та 15% ‒ в усіх інших випадках;

🔸збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 2% до 5%;

🔸збільшення розміру ставки оподаткування роялті, які сплачуються за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, ‒ з 0% до 5%;

🔸нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією;

🔸норми щодо застосування права на отримання переваг. Зокрема, переваги не будуть надаватись стосовно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб’єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.

https://mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_ratifikuvala_zmini_do_konventsii_pro_uniknennia_podviinogo_opodatkuvannia_z_niderlandami-2928
Web-страница:
Міністерство Фінансів України
Верховна Рада ратифікувала Протокол між Україною і Королівством Нідерландів про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про
Щодо необхідності реєстрації юридичної особи - нерезидента на території України, засновником якої є громадянин України, а також сплати таким нерезидентом податків.

Роз'яснення ДПС України
👇
https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ipk/17096-2405-21.html
⚡ Сьогодні Верховною Радою України прийнято закон про "податкову амністію"

Проведення податкової амністії обумовлено введенням в Україні плану BEPS та FATCA, що ускладнить виведення грошей через офшори та інші схеми.

Законом врегульовано особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, під яким розуміється, що «Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/210162.html
СМУ ДПС по роботі з великими платниками нагадує, що при перевищенні цін у разі придбання або заниженні цін при реалізації товарів (робіт та послуг), зазначених у підпунктах 140.5.4 та 140.5.5-1пункту 140.5 статті 140 розділу III ПКУ, порівняно з цінами, визначеними відповідно до принципу "витягнутої руки", платник податку має право здійснити коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу І ПКУ, або таке коригування може бути здійснено до медіани діапазону цін (рентабельності) на підставі перевірки контролюючого органу.

При цьому коригування здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", і таке коригування може бути як меншим за 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) у відповідних операціях, так і більшим.
👇
https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/474096.html
Web-страница:
Застосування окремих положень статті 39 Подакового кодексу України під час коригування фінансового результату до оподаткування
Розглянемо випадок, коли платник податку скористався своїм правом не здійснювати коригування
Чи нараховується пеня за порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів?

У відповідності до частини першої ст. 13 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції» Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Порушення резидентами строку розрахунків тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахування пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/474055.html
Web-страница:
Чи нараховується пеня за порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів?
У відповідності до частини першої ст. 13 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції» Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
👆
Від сьогодні наказ опублікований та набирає чинності («Офіційний вісник України»  N 44 (11.06.2021)).
Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства.
👇
https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/474588.html
Web-страница:
Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства
Про заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства розповів заступник начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Андрій Суббот.
ДПС України повідомляє, що у разі відповідності операцій вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2ст. 39 Кодексу, такі операції відносяться до контрольованих в тому податковому (звітному) році, в якому відбулось підписання акту виконаних робіт.
👇
https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ipk/17070-2193-21.html
Окремі позиції Верховного суду у податкових спорах.

Зокрема, щодо контрольованих операцій зазначається наступне.

Висновок, сформований судовою палатою з розгляду податкових спорів Верховного Суду, у справі № 826/12668/17 у справі за позовом ТОВ «Пластікс Україна» до Офісу ВПП щодо визнання контрольованими операцій з нерезидентом, який на дату подання звіту про такі операції виключений з Переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Обставини справи стосуються включення до Переліку Швейцарської Конфедерації.

Верховний Суд дійшов висновку, що виключення відповідної країни з Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій, не є підставою для звільнення такого платника податку від обовязку подати Звіт про такі контрольовані операції, здійснені у період, коли така країна перебувала у відповідному Переліку, оскільки такий обовязок виник у платника податку у зв`язку з вчиненням у звітному періоді зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини, і мав бути виконаний за закінченням відповідного звітного року (у справі, що розглядається - за закінченням звітного 2015 року).

Також, Верховний Суд не вбачає недотримання принципу стабільності податкового законодавства, визначеного статтею 4 Податкового кодексу України, в тому, що до закінчення звітного на Швейцарська Конфедерація була виключена із Переліку держав, затвердженого розпорядженням Кабміну.

https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/vregulyuvannya-podatkovih/oglyad-pravovih-pozitsiy/472583.html
Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_zatverdiv_formu_rozkrittia_strukturi_vlasnosti_iuridichnikh_osib-2918?fbclid=IwAR0TAvX8dQ1uFIDcMI3QgauxnmyHmH1Pfb4DgXT-dNML9RC8VFE9mXvZSL8
Web-страница:
Міністерство Фінансів України
Мінфін розробив та затвердив Наказ «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» №163, зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021
До Вашої уваги посібник "Как решать проблемы получения конкурентных материалов при анализе ТЦО".

Цей документ підготовлений в рамках проекту «Платформа для співпраці в сфері
оподаткування».

Відповідальність за зміст поданого матеріалу лежить
на Секретаріатах та співробітниках чотирьох організацій (ООН, ОЭСР, МВФ, ГВБ), які брали участь в його підготовкі.

Він є широким консенсусом між співробітниками цих
організацій, але не може розглядатися як офіційна думка згаданих організацій або країн - членів цих організацій.
Видео/гифка
Застосування змін щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу "витягнутої руки".

Законом України від 16 січня 2020 року № 466 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон N 466) внесені зміни щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу "витягнутої руки" (підпункти 39.3.3.4 - 39.3.3.8 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті  39 розділу І ПКУ).

Відповідно до вимог підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті  39 розділу І ПКУ:

1) перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (Державна податкова служба України), оприлюднює рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному вебпорталі до початку звітного року;

3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (Міністерство фінансів України), може визначати (відповідно до вимог та методів, передбачених статтею 39 Кодексу) окремі порядки встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу "витягнутої руки". Такі порядки та зміни до них повинні бути затверджені до 1 липня поточного року та набирають чинності не раніше ніж з 1 січня року, наступного за роком їх затвердження. У разі затвердження таких порядків встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцій з сировинними товарами здійснюється платниками податків і контролюючими органами з урахуванням вимог відповідного порядку.

Отже, необхідною складовою для реалізації вказаних норм щодо контрольованих операцій з сировинними товарами є затверджений Кабінетом Міністрів України відповідний перелік таких товарів.

https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/472878.html
Web-страница:
Застосування змін щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу "витягнутої руки"
Як у період з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно) застосовуються зміни щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу "витягнутої руки" (підпункти 39.3.3.4 - 39.3.3.8 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу
Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

Роз'яснення ДПС у Кіровоградській області

https://kr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/472760.html
Щодо повідомлення контролюючого органу фізичною особою - резидентом про належність до засновників підприємств - юридичних осіб іноземних держав.

Відповідно до пп. 39/2.5.1 п. 39/2.5 ст. 39/2 Кодексу для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.

Згідно з пп. 39/2.5.2 п. 39/2.5 ст. 39/2 Кодексу контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Крім того, п. 54 підрозділу 10 розділу XX Кодексу встановлено особливості застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду, зокрема:

першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ipk/17056-2142-21.html

Найдено 32 поста