Телеграм канал 'Kitaabota Saayikoloojii Irraa'

Kitaabota Saayikoloojii Irraa


3'076 подписчиков
0 просмотров на пост


Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 5'826'956 каналов
  • Доступ к 1'533'798'153 рекламных постов
  • Поиск по 5'728'921'484 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 86 постов

#Gamoon hiyyummaa Addunyaa kanarraa baay'ee ol dheeraa ta'e kan inni ijaaramee jiru #Sammuu namootaa keessatti.

@Saayikoloojii

❤ 14

#Murteessaan waan of harkaa qabdu osoo hin taane, Ilaalcha ofiif qabduudha(Self_image)

@Saayikoloojii

👍 12
❤ 3
Kitaabota Saayikoloojii Irraa
: 3'076 | на пост: 0 | ER: 42.8%
Публикации Упоминания Аналитика

#Har'a Guyyaan maal turee?

#Baay'ina Rakkina na qunnameef jedhee yaada koo wajjin diina walitti hin ta'u. Jireenyi bu'aa bahii baay'ee qaba. Yeroo tokko tokko namatti duukanaa'uu barbaada. Ifuma guyyaa kanatu dukkanaa'ee sitti mul'ata. Guyyaatu si duraa Bada guyyaan har'aa maal turee ykn meeqaa? Jimaata moo Kamisaa? Sanbata moo Wiixataa? 14 moo 15? Jettee nama si cina jiru gaafatta. Maqaadhuma nama dur sirriitti beektuutu si duraa bada. Nagaa gaafachuu Fi nagaatti jechuutu walitti si duraa bu'ee Isa gaggeessaa jirtu irra deebitee nagaa gaafatta. Ajaa'iba mitii?
Ati dabarsitee Itti of kenninaan sammuun Kee si fudhatee deema, jureenya kanaan mannaa yoo of ajjeeftee obbaafatte siif hin wayyuu sin jedhee gurratti si hasaasa ykn guunguma. Kanaaf of eeggadhu Itti of hin gatiin adaraa didi.

@Saayikoloojii

👍 4

Найдено 86 постов