Телеграм канал 'БАКТЫЛУУЛУКТУН ФОРМУЛАСЫ'

БАКТЫЛУУЛУКТУН ФОРМУЛАСЫ


220 подписчиков
0 просмотров на пост

БАКТЫЛУУЛУК СЫРТТАН КЕЛБЕЙТ

БАКЫТ-ЖАН ДҮЙНӨНДҮН АБАЛЫ😇

Детальная рекламная статистика будет доступна после прохождения простой процедуры регистрации


Что это дает?
  • Детальная аналитика 263'895 каналов
  • Доступ к 119'786'469 рекламных постов
  • Поиск по 473'837'263 постам
  • Отдача с каждой купленной рекламы
  • Графики динамики изменения показателей канала
  • Где и как размещался канал
  • Детальная статистика по подпискам и отпискам
Telemetr.me

Telemetr.me Подписаться

Аналитика телеграм-каналов - обновления инструмента, новости рынка.

Найдено 43 поста

🔹 Бул дүйнөң үчүн эч качан өлбөчүдөй, акыретиң үчүн азыр өлчүдөй аракет кыл. (Хадис)
Абу Сулайман алт Хаттообий (т.319 - ө.388 х.): «Пайгамбарды сөккөн адамдын ... өлүм жазасына тартылуусуна каршы чыккан бир да мусулманды билбейм». (Маьаалимус сунан, 6\199)

Сунний багыттагы мазхаб аалымдарынын фатвалары да жогорудагы чийинден чыкпайт:

Шейхул Ислам Абуль Хасан ас Сугдий аль Ханафий (ө.461 х.): «... Пайгамбарды сөккөн адамдын өкүмү муртад (динден чыккандын) өкүмүндөй. Муртадка кандай жаза берилсе, ага да дал ошондой жаза берилет. (Белгилүү болгондой муртадка өлүм жазасы берилет). (Ан нутаф... 2\694)

Аллаама Хайруд дин бин Ахмад ар Рамлий аль Ханафийден (ө.1081 х.) «Ибрахим пайгамбарыбызды сөккөндүн өкүмү» суралгандагы жообу: «Кылмышкер катары өлүм жазасына тартылат... . Китептерде айтылгандай, аялына талак түшөт, исламды кабыл алгандан кийин никени жаңыртуу зарыл. Аткарган ажылыгын кайрадан аткаруусу керек болот...». (Аль фатаафа аль хайрийя, 1\102, 103). Ушул эле мазмун аль фатаава аль хиндийяда (6\321,322) да келет.

Жогоруда ханафий мазхабынын аалымдарын гана келтирдик. Мааликий, шаафеьй, ханбалийлер да ушул эле мааниде маселе айтышат. Акырында пайгамбарды сөккөн, ыза берген, маскаралагандардын өкүмү туурасында атайын жазылган китептерди атай кетели:

Аль Хаафиз Ахмад аль Ханбалий (ө.728 х.), «Ас соорим аль маслуул ьалаа шаатимир расуул». Бир канча ирет басылган. Алгачкы басылышы Хайдарабатта (Хинд) 1322 х.де басылган.

Шейхуль ислам ас Субкий аш Шаафеьий (ө.756 х.), «Ас сайфу аль маслуул ьалаа ман сабба ар расуул». Урдунда (Амман) 1421 х.де басылган.

Аль Фаазил Мухйиддин ар Руумий аль Ханафий (ө.904 х.), «Ас сайфу аль машхуур ьалаз зиндиики ва саабби ар расуул». Кол жазмасы Сирияда (Димашк) Заахирия китепканасында (8185, 2688) номурлары менен сакталуу.

Аллаама Ибн Камал Пааша аль Ханафий (ө. 940 х.), «Ас сайфу аль маслуул фий саббир расуул». Кол жазмасы Исламболдагы (Стамбул) Сулаймания китепканасында. Анын көчүрмөсү Медине Ислам университетинде (2\ 7661) номери менен сакталуу.

Ибн Аабидийн аль Ханафий (ө. 1252 х.), «Танбиихуль вулаати вал хуккаам ьалаа ахкаами шаатими хайриль анаам...». «Мажмууьатур расааил» жыйнактарында басылган. 1237 х.де жазып бүткөн. Басылган жылы белгисиз.

Эми, илгери бирөө күйгөндөн кошокчу болдум деген экен. Пайгамбарыбыз алайхис саламга болгон каршылык ал затка жамандык жеткирбегени менен, биз менен сиздин ыйманыңызды сынаганга жетет, кыямат күнкү жүзүбүздүн жарык болуусуна себеп болот, же кедергисин тийгизет.

Кээ бир сырты жылтырлар «Ой кандай гана варварлык», деп алаканын жаяр. Ошол эле учурда миңдегендердин каны Сирияда(*Сириядагы суниттер менен шииттердин ортосундагы согуш дале уланууда. Эки чоң державанын оюн талаасына айланып калды. 2014-жыл, Май айы.) агып жатса, ага маани бербейт. Кыргыздын кыздары кыймылдагандан поюзду гана жебегендерге кор болгонун баамдагысы келбейт. Жеке адамдыкын эмес, бүтүндөй элдикин оптому менен оп кылып, ажыдаар сымал жуткандар менен той-топурда сылык-сыпаа учурашып жүрөт, ага жагынгысы, жакын болгусу, андан куда-сөөк күткүсү келет. Мындан артык варварчылык барбы? Деги эле абийир ачылгандан кийин адепке жол барбы?
Абийир ачылгандан кийин, адепке жол барбы...?

Мээримдүү Алла Тааланын аты менен...

Мен фильмди көргөн жокмун, тагыраагы көргүм келген жок. Кудайдын пенделерине берген убакыттын ар бир көз ирмеминин эсеби бар. Пайдалууга кеттиби, же суунуку сууга, сайдыкы кумгабы? Деги эле акыретте сооп убада кылынбаган иштерге баш оорутуунун кереги канчалык?

Инсанияттын эң жаркын инсаны Пайгамбарыбыз алайхис салам жөнүндө жаман фильм тартуудан да, жаман сөз айтуудан да, ага ыйман келтирбей коюу чоңураак күнөө. Бардыгы чектен чыккан каапырлык (куфр) деп деп эсептелсе да.

Деги эле Пайгамбарыбыз алайхис салам жөнүндө жаман кеп айтуу, ал затты сөгүү, карикатурага түшүрүү, фильм аркылуу ыза жеткирүү Пайгамбарыбыз алайхис саламдын кадыр-баркын түшүрө албайт. Тетирисинче ыймандуулардын ыйманын чыңалтып, ага болгон үммөттүк махабатты жарытат. Ал киши жөнүндө маалымат билбегендерди өмүр-баянын, тарыхын, сүннөтүн, жыйынтыгында шариатын окуп үйрөнүүгө түртөт. Ал кишинин жолун жолдоочулардын башын бириктирет. Мына ушул окуядан кийин көптөгөндөрдүн Исламга кирүүсүнө бөркүңүздөй ишене бериңиз.

Дааратканага кантип кирип, кантип чыкканды үйрөткөн көөнө шариатыбызда, пайгамбарларга адепсиз мамиледе болгондорго кандай чара көрүлөөрү, кандай мамиледе болоорлугубуз айтылгандыгы турулуу кеп.

Кандайдыр бир чечкиндүү чара көрүү колубуздан келбегени менен, ичибизден жаман көрүп, тилибиз менен саймедирегенге эгемен өлкөбүздө уруксат бар. Кудайым кут кылсын. Пайгамбарыбыз алайхис саламдын: «Жаман иш көрсөңөр колуңар менен кайтаргыла, колуңардан келбесе тилиңер менен кайтаргыла, аны да эптей албасаңар жүрөгүңөрдүн түпкүрүнөн жек көргүлө! Мына ошол ыймандын эң төмөнкү баскычы», дегенине сарасеп салсак, анда шариаттын кээ бир өкүмдөрүн айта кетүүбүз ыйманыбызды сактап калуунун жолу экени да чын.

Ыйык Куранда: «Албетте, Аллах Тааланы жана пайгамбарын нааразы кылуучу (ыза берүүчү) топторду Аллах Таала дүнүйө-акыретте мээрим-ырайымынан кур жалак калтырат (лаанаттайт). Кыяматта алар үчүн жан кейитээр азапты даярдаган» (Ахзаб сүрөөсү 59), «Алланын элчисине ыза жеткиргендерге Алланын ачуу азабы бар!» (Тооба сүрөөсү 61) деп айтылынса, Пайгамбарыбыз алайхис саламдын осуяттарында төмөндөгүлөр зикирленет:

Азирети Алий разиаллооху анхудан: Пайгамбарыбыз алайхис саламдын доорунда, кайсы бир жөөт ургаачы Пайгамбарыбыз алайхис саламды каргап-шилегендигин көрүп, ыймандуу бир адам мойнун муунтуп, ага колу карышып, жыйынтыгында тиги аялдын аба жетпей жан таслим болгондугу катталат. Пайгамбарыбыз алайхис салам аялды өлтүргөндүгү үчүн эч кандай жазага тарткан эмес. Кылган ишинин тууралыгы болбосо антмек эмес. (Сунан Абу Дауд, 4362)

Мекке шаарын мусулмандар каратканда (Фатху Макка) «жок кылынуу жазасы»на кириптер болгон Укба бин Абу Муьайт, эмне үчүн бул жазага ылайыктуу болгондугун сураганда, Пайгамбарыбыз алайхис саламдын «Аллах Таалага жана анын пайгамбарына душмандыгың үчүн, пайгамбарга сенчелик ыза берүүчүнү көрбөдүм...», деп жооп берүүсү, кайсы бир адам пайгамбарлардын бирин сөккөн болсо, ал колго тийээри менен жогорудагыдай жазалана тургандыгынын далили. (Аль магаазий, аль Ваакидий 1\11)

Пайгамбарыбыз алайхис салам өзүн сөккөн адамды көрүп, «Ким мен үчүн душманыма жетиштүү болот?», дегенде азирети Хаалид туруп «Мен» дейт. Пайгамбарыбыз алайхис салам ал затты тиги оозу бузукка жөнөтөт. Азирети Хаалид ылайыктуу жазасын берип, тозокко тез кирүүсүнө себеп болот. (Абдур раззаак, Аль Мусаннаф, 9705)

Ислам аалымдарынын бул маселеде баарынын пикирлеш экендигин, «ижмааь» жүзөгө келгендигин айтпасак сөз атасы өлөөр:

Абу Бакр Ибн Мунзир (т.242-ө.319 х.): «Илимдүүлөрдүн баары, пайгамбарды сөккөн адамга өлүм жазасын тартууга «ижмааь»га баш кошушкан. (Аль ишрааф 3\16, аль ижмааь 76, аль икнааь 2\584)

Мухаммад бин Сахнуун (т.202 -ө.265 х.): «Аалым аттуунун баары, пайгамбарды сөккөн, даражасын кемиткен адамдын (каапыр)лыгына «ижмааь» кылышкан. Анын акыреттеги азабы белгилүү. Дунявий өкүмү – жалган жашоодо жашаганга укугу жок. Анын каапырлыгына, акыретте азапталуусуна ишенбеген адамдын өзү да каапыр болуп динден чыгат. (Аш шифаа 2\215, Нихааятус суьли 261)
НАМАЗ СЫЯКТУУ БОЛ!
ТАЗА ЭМЕС, АДАМ ЖОЛОБОСУН🥰❤️
Видео/гифка, 12 сек,
Кутман таң достор?✋

Ар бир эртең менен туруп, күндү көргөнүбүзгө шүгүр кылуу менен жүрөгүбүздү тазартабыз🤲


ШҮГҮР КЕЛТИРҮҮ.

Ден-соолугум бардыгына,ата-энем, бир туугандарыма, жакшыы нерселерди көрүп,угуп, сүйлөп жатканыма,Жаратканым берген бардык-бардык мүмкүнчүлүктөргө ыраазымын.
Альхамдулиллах! Альхамдулиллах! Альхамдулиллах!


Кана,анда эмесе,баарыбыз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүзгө шүгүр келтирип жазалычы, шүгүр келтирүү менен жүрөк тазарат..✨

Кетти, ЖАЗЫҢЫЗДАР⬇️
- Ийгиликти багынтуу үчүн эмне кылуу керек? 🤔

- Өнүктүрүүчү, өстүрүүчү ар кандай каналдарга кошулуу керек. 🤗
Алардын бири : өнүгүү kg каналы 👍
Изображение
Бактылуулукту сени менен коргум келет...🍃❤️
"ЫЙМАНДУУ,АКЫРЕТТИК эже-сиңдилерим,аялзаты жамааты менен бир баарлашуу.


Кее бир аймактарда бир топ аялдардын <<РИСАЛЕ-и Нурга>> карата жан дили менен берилип жана өтө чаңкаган ысык байлаштарын көрдүм. АЛАРДЫН <<РИСАЛЕ-и Нурга>> тийиштүү сабактарыма болгон зор ишенимдери мен ойлогондон да ашып турганын билсем да, ушул куттуу Испарта жана Зехра медресесине үчүнчү жолу келген кезимде, ошол акыреттик эже-сиңдилеримдин болгон аялдар жамаатынын мендн мечиттерде насаат түрүндө дарс окуп беришимди күтүп жатышканын уктум. А бирок мен ушул тапта төрт-беш жагынан оорулуумун ,боор ачый турган абалда элем . Анын сүйлөшүүгө да , ойлонууга да кудуретсиз болсом да , бул түндө каттуу бир эскертүү менен жүрөгүмө төмөнкүдөй илхам келди: Ырас, он беш жыл мурда жаштардын суранычы боюнча "Жаштарга жол көрсөткүч" китепчесин жаздың эле, ал абдан пайдалуу болду . А бирок аядар жамааты бул учурда дал ошондой жол көрсөткүүчү китепке жаштардан да көбүрөөк муктаж экени чындык.Мен да бул эскертүүгө карап , боор ачый турган күчсүздүгүм жана алсыздыгым менен бирге "ҮЧ ӨҢҮТ" аркылуу кээ бир өтө керектүү нерселерди ошол эже-сиңдилериме жана өзгөчө жаш кыздага кыскача баян...
УЛАНДЫСЫ БААР😇
ЭЭРИНБЕЙ ОКУП ЧЫГЫҢЫЗ😊
Тообо истигфар кантип кылынат?

Суроо: Тообо истигфар деген эмне, ал кантип кылынат?

Жооп

Истигфар кылуу "астагфируллах” деп айтуу болуп саналат. Тообо бул - харам болгон бир ишти кылгандан кийин катуу өкүнүп, Аллаху тааладан коркуу, кайра ал харам ишти кылбоого ниеттенүү, чечим чыгаруу. Хадиси шарифтерде айтылды:

"Тообо күнөөдөн кийин кайра ал күнөөнү кылбоо дегенди билдирет.” [И. Ахмед]

Күнөөдөн кийин дароо тообо кылуу - фарз. Тообону кечиктирүү да чоң күнөө. Ошондуктан, ага да айрыкча тообо кылуу керек. Курани каримде мындай деп билдирилди:

"Аллахка тообо кылгыла!” [Нур сүрөсү, 31]

"Аллаху таала тообо кылгандарды сүйөт.” [Бакара сүрөсү, 222]

"Аллаху таалага насух тообо кылгыла!” [Тахрим сүрөсү, 8]

Насух деген сөзгө 23 маани берилген. Бул маанилерден эң белгилүүсү күнөөлөргө катуу өкүнүп, истигфар кылуу жана кайра ал күнөөнү кылбоого чечим чыгаруу. Насух тообонун эмне экенин сураган кишиге Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деп жооп берди:

"Насух тообосу бул – күнөөкөрдүн кылган күнөөсүнө катуу өкүнүүсү, Аллахтан магфират (кечирим) суроосу, андай күнөөнү кайра кылбоосу дегенди билдирет.” [Байхаки]

Истигфардын өтө көп артыкчылыктары бар. Курани каримде мындай мааниде билдирилди:

"Истигфар окугула! Жардам беремин.” [Худ сүрөсү, 52]

Хадиси шарифтерде:

"Аллаху таала күнөө кылып, кайра өкүнгөн адамды истигфар кыла электе эле кечирет.” [Табарани]

"Кичине күнөөлөрдү кыла бергенде кичинелиги жок болот. Чоң күнөөлөргө истигфар кылынса чоңдугу жок болот. [Дайлами]

"Истигфар кылган күндө 70 жолу ошол эле күнөөнү кылса муну уланткан болуп эсептелбейт" [Тирмизи]

"Күндө 70 жолу истигфар кылгандын 700 күнөөсү кечирилет.” [Байхаки]

"Истигфарды улантканды Аллаху таала дарттардан, кыйынчылыктардан куткарат. Күтпөгөн жерден ырыскы берет.” [Насаи]

"Бир момун күнөө кылганда периште үч саат күтөт, эгер ал момун истигфар кылса ал күнөөнү жазбайт.” [Хаким]

"Күнөөңөр көп болуп, асманга чейин жеткен болсо, өкүнө турган болсоңор Аллаху таала тообоңорду кабыл кылат.” [Ибни Мажа]

"Күнөөлөр жүрөктү дат бастырат, карайтат. Жүрөктөрдүн нуру бул – истигфар.” [Байхаки]

"Дарттарыңарды жана дабасын билдирейин. Дарттарыңар - күнөөлөр, дабасы болсо - истигфар.” [Хаким]

"Бир күнөөкөр истигфар кылат, анан күнөөнү кайра кылат, анан истигфар кылат. Үчүнчүсүндө кайра кылат, дагы тообо истигфар кылса, төртүнчү жолу ал күнөөнү кайра кылганда гана чоң күнөө жазылат.” [Дайлами]

"Күнөө кылууну улантып, тили менен гана истигфар кылган бирөө Раббисин мазактаган болот.” [Байхаки]

"Баары күнөө кылат. Бирок, күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы - тообо кылганы.” [Хаким]

"Күнөөлөрүнө катуу өкүнүп, даарат алып, намаз окуган жана күнөөсү үчүн истигфар кылган адамды Аллаху таала кечирет.” [Насаи]

"Кыяматта амал дептеринде көп истигфар болгон адамга сүйүнүчтөр болчун!” [Байхаки]

Пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Астагфируллахалазыим аллази ла илаха илла хуваррахмануррахим ал-хайй-ул-каййумуллази ла-йамуту ва атубу илайх Раббигфир ли” истигфарын 25 жолу окуган адамдын бөлмөсүндө, үй-бүлөсүндө, үйүндө, жана шаарында кырсык, балээ болбойт”, -деп айтты. Бул истигфарды айрыкча ар күнү таңда жана кечинде дагы үч жолу окууга тийиш. [Күндө 25 жолу окуу керек, айрыкча, таңда жана кечинде үч жолу окуу керек] Аалымдардын көпчүлүгү шакирттерине жана перзенттерине муну окууну айтышкан жана көп пайдасын көрүшкөн. Бул ниматтарга жете алуу үчүн Ахли сүннөт ишениминде болуу жана динибиздин буйрук жана тыюуларын сактоо шарт. Итикады (ишеними) бузук болгон адамдын, бидатчылардын окуусунун пайдасы болбойт. (Маарижулхидайа)

Ахли сүннөт итикадында болуу, кул акыларын жана казаларын өтөө жана харамдардан баш тартуу шарты менен Жума күнү багымдат намазынан мурда төмөндөгү дубаны окуган адамдын бардынк күнөөлөрүнүн кечириле тургандыгы хадиси шариф аркылуу билдирилди. Дуба:

"Астагфируллахалазыим аллази ла илаха илла хувал хаййал каййума ва атубу илайх.
[Китеп - ааламдын ачкычы🕊️📚+https://t.me/kitepterd]
Web-страница:
Китеп - ааламдын ачкычы🕊️📚
Китеп — биздин доордун күзгүсү. Анын кары-жаштын бардыгына бирдей кереги тийет. 📖
📚Электрондук китептер📚
📚Аудио китептер 📚
📚Пайдалуу кеңештер 📚
📚Мотивация 📚
📚Цитата 📚
📚Кызыктуу окуялар📚
Кара таш турган Рукн бурчу менен Каабанын эшигин ортосундагы аралык болгон Мултазамда. Азирети ибн Аббас мындай дейт: «Аллахка касам ичип айтам! Мултазамда кылган дубаларым сөзсүз кабыл болоор эле» (Табарий, Сиро 315, 316).

Исмаил алайхис саламдын хижринде, Каабанын чоргосунун астында. Азирет Усман бин Аффаан күндөрдүн биринде жоролоруна кайрылып: «Кайдан келгенимди сураган жоксуңар го?», дейт. Жоролору: «Кайдан келдиңиз?» дегенде, «Бейиштин эшигинде турдум» дейт. Ал киши Каабанын чоргосунун (Миизаб) астында дуба кылып турганын көрүшкөн эле (Фаасий, Шифаа 1\218). Ал жерде «Оо кудайым! Сенин ыраазылыгыңды, бейишти сурайм. Өзүңдүн ырайымың менен тозоктон жана Сенин ачууңдан сактанам. Жаратканым! Өзүңө баш койдум Сенден үмүт кылдым, Сага тобокел кылдым. Ушул турган жерден күнөөлөрүбүздү кечирген абалда узата көр! Айыптарыбызды жашыра көр! Карыздарыбызды төлөгөнгө кудурет бере көр! Оорулууларыбызга шыпаа бере көр, Өзүңдүн мээримиң менен оо ырайымдуулардын ырайымдуусу!» деп дуба кылса көп жакшы болот.

Ибрахим алайхис саламдын макаамынын артында, намаздан кийин. Пайгамбарыбыз алайхис салам айтат: «Ким жети мертебе Каабаны айланып, Макаамдын артында эки рекет окуса, замзам суусунан ичсе, канчалык күнөөсү болсо да кечирилет (Иттихааф 4\359). Ал жерде «Оо Кудайым! Ичимдеги сырымды, ашкере дүйнөмдү билесиң, үзүрүмдү кабыл кыл! Муктаждыгымды билесиң, сураганымды бер! Эмне кылганымды да билесиң, күнөөмдү кеч! Жүрөгүмө жанашчу ыйман сурайм, толук ынаным сурайм...», деп дуба кылганы макул.

Замзам суусун ичкенде. Пайгамбарыбыз алайхис салам: «Замзам суусу эмне үчүн ичилген болсо, дал ошол нерсе үчүн» (Ибн Маажа 3026) деп мээримин чачкан.

Арафа күнү Арафа өрөөнүндө Бешим намазынан тээ шам намазынын убагына чейин. Пайгамбарыбыз «Ажылык – Арафа» дегендиги жалпыга маалым.

Муздалифада

Шайтанга таш аткандан кийин.

Сафа тоосунда.

Марва тоосунда.

Сафа менен Марванын ортосунда жүгүргөндө.

Ташриик (курман айттан кийинки үч күн) күндөрү Мина өрөөнүндө....

Ылайым Кудайым ажылыгыңызды кабыл этсин. Хаж мабруур насип этсин. Дубаңызда элди, жерди акырында Сизге дуба кылып калган алсыз кызматчыңыз ушул саптардын ээсин да унута көрбөңүз.
Дубаңыз кабыл болсун!

Чексиз ырайымдуунун ысмы менен...

Ажылык мезгили кайрадан топудай тегеренип кирип келди. Ажыларыбыз Мекке шаарында ажылык ибаадаттарын аткарышат. Ошол шаарда узак жылдар жашаган адам катарында, ал шаардын сырларынан ажы бир туугандарыма бөлүшкүм келди... Меккедеги дуба кабыл болуусу үмүт кылынган жерлер жөнүндө баяндагым келди...

Ажыга баруу ар кимге эле насип боло бербейт. Ар бир эле ажыга баргандын ажысы да кабыл боло бербейт. Андыктан ыйык жердеги ар бир көз ирмемди текке кетирбестен кармап калуу, ыйык жердин ыйыктыгын артырган касиеттүү мекендерин аздектеп, дуба кабыл болууга себепкер боло турган орундарды бааалай-барктай билгенибиз ийги.

Анда эмесе кеп оролун Меккедеги дуба кабыл болуусу үмтетилген жерлерге буралы:

Харам мечитине кирип, Каабага көзү түшкөн убакта эки колду көтөрүп: «Оо Аллахым! Бул Каабаңдын урматын, улуктугун, азиздигин, бийиктигин, кадырын дагы да бийиктете көр. Ар бир ажыга келген, умраны өтөгөн пенделериң да ыйык Каабаңдын даражасын ордуна койгон болушсун!», (Байхакий, Саиид б. Мансуур, Табарааний. Талхиис 2\241,242) деп айтып андан кийин « Оо Аллахым! Тынчтык ээси Сенсиң, тынчтыктын бары Сенден! Улуулук менен жоомарттыктын ээси болгон улуу Кудайым берекенин ээси да Сенсиң! Сен баарынан Жогорусуң! Буйругуңду уктук, баш ийдик, тизе бүктүк. Күнөөлөрүбүздү кечир! Оо биздин тарбият кылуучубуз, Сенин алдына бараарыбыз да ак!» (Ахмад, Байхакий, Талхиис 2\242) деп дуба кылат. Андан соң каалаган дубасын билген тилинде айта берсе – насип кылса - кабыл болот.

Пайгамбарыбыз алайхис салам: «Каабаны карап туруу ибаадат», «Каабага карап туруу ыймандын дал өзү» (Ибн Аббаас, Азрукий, Шифаа 1\183) деп айткандыгы да ар бир ажыга күмүш сырга.

Каабаны тегеренип таваф кылып жаткан учур. Таваф аттуунун баары (мейли фарз, мейли нафил) тең бирдей. Пайгамбарыбыз алайхис салам: «Аллах Таала ар күнү Харам мечитине жүз жыйырма ырайымын түшүрөт. Алтымышы таваф кылуучуларга, кыркы намаз окуучуларга, жыйырмасы Каабаны карап туруучуларга» ( Канзус самиин 679), «Ким Каабаны жети тегеренгенче оозу дубадан бош болбосо, кул азат кылгандай соопко ээ!» (Табарааний, Кабиир 20\845).

Каабага кирүү. Каабага киргенде жылаңайлак болуп, адеп менен, намаз окуганды ниет кылып кирет. «Бисмилла, Кудайга мактоолор болсун. Оо Аллахым! Мага мээрим эшигиңди ач. Оо Аллахым! Сага келген ар бир жамаатка сыйлык ыйгардың. Ар бир зыяратчыга урмат, ар бир коногуңа сый насип эттиң. Ар бир суроочунун сураганын бердиң, ар бир үмүттүүнүн үмүтүн актадың. Сенин ыраазылыгыңа жеткенге далаалат кылган ар биринин күнөөлөрүн кечирүүчү, ырайым кучагына алуучу да Өзүңсүн!», деп дуба кылат. Пайгамбарыбыз алайхис салам айтат: «Ким Каабага кирсе жакшылыкка кириптир, жамандыктан күнөөлөрү арылып чыгыптыр!» (Мухиб Табарий, 494). Бирок, Каабанын ичине кирүү чандага гана насиптелбесе, баары эле кире бербейт. Азирети Айша энебиз Пайгамбарыбыз алайхис саламдан Каабанын ичине киргизүүнү өтүнгөндө, Пайгамбарыбыз алайхис салам Айша энебиздин колунан жетелеп Ысмайыл пайгамбардын хижри (аттын такасына окшоп турган жер) менен Каабанын ортосундагы ачык жерге, каабанын чоргосунун түбүнө алып барды. Айша энебиз ошол жерде намазын окуду. Мына ошол жер да Каабанын ичине киргендей пазилет-соопко ээ.

Кара ташты өбөөрдө, ага маңдайды тийгизээрде. Ибн Аббас мындай дейт: «Ибн Аббастын жаны колунда болгон затка касам ичип айтам! Ким кара таштын жанында туруп сураган болсо, анын дубасы сөзсүз кабыл болоор!» (Суюутий, аль Жаамиь ас сагиир 231).

Каабанын Йемен бурчуна ар бир тавафта кол тийгизген учурда. Пайгамбарыбыз алайхис салам: «Йемен бурчунан өткөнүмдө бир периштенин (Оомиин, оомиин) деп турганын ар дайым угаар элем. Ошол жерден өткөндө (Оо Жараткан Аллах Таала! Бизге дүйнөлүк жана акыреттик жакшылыктарыңды ыйгара көр! Бизди тозок отунан сактай көр!) деп дуба кылгыла!», деп айтканы далил (Забидий, Иттихааф.. 4\351). Каабанын Йемен бурчу деп Каабаны таваф кылып айланып бара жатканда кара таш турган бурчка чейинки бурч. Ошол бурчту кол менен сылап дуба кылынат, өбүлбөйт.

Найдено 43 поста